Nog één keer naar het oude Cuba

Nog één keer naar het oude Cuba

Vliegend boven de Atlantische Oceaan probeer ik me in het holst van de nacht een voorstelling te maken van Cuba, zo’n beetje het laatste socialistische bolwerk op aarde, ook al is ‘El Comandante’ Fidel Castro – dictator, messias of wereldverbeteraar? – nu ruim 2 jaar dood. Op uitnodiging van Cuba Incentives Incentives maken we een rondreis om het ‘oude’ Cuba nog te ervaren voordat alles er anders zal zijn.
Tekst Annelies Rigter Beeld Wenneke Savenije

‘Er wordt vaak gesproken over mensenrechten, maar het is ook noodzakelijk om te praten over de rechten van de mensheid. Waarom zouden sommige mensen op blote voeten lopen, zodat anderen in luxe auto’s kunnen reizen? Waarom zouden sommigen 35 jaar moeten leven, zodat anderen 70 jaar kunnen leven? Waarom zouden sommigen ellendig arm moeten zijn, zodat anderen enorm rijk kunnen zijn? Ik spreek namens de kinderen in de wereld die geen stuk brood hebben. Ik spreek namens de zieken die geen medicijn hebben, over degenen die het recht op leven en menselijke waardigheid wordt ontzegd.
Fidel Castro (1926-2016), boodschap aan de Algemene Vergadering van de VN in 1979

Hemel of hel

In hoeverre is Cuba nog in de ban van de revolutie? Want die begon immers al op 26 juli 1953 met een mislukte aanval van de rebellen op de Moncada-kazerne in Santiago de Cuba en werd op 1 januari 1959 een feit met de vlucht van de gewetenloze dictator Fulgencio Batista – die zelf weliswaar veelbelovend van start ging met de invoering van het vrouwenkiesrecht, maar zich onder invloed van Amerika al gauw ontpopte tot een corrupte marionet van de Yanks. Voor de revolutie was Cuba met zijn chique hotels en gokpaleizen het party-eiland van de maffia en de rijke Amerikanen, waar alles kon en mocht. Beroemde sterren als Frank Sinatra, Ava Gardner en Marlène Dietrich bezochten het eiland veelvuldig en het toerisme tierde er welig. Wie moeilijk deed, kreeg een kogel door zijn kop en de totaal genegeerde boeren op het platteland dreigden te verhongeren, als ze al niet als ‘tegenstanders’ van het regiem werden vermoord.

Lees het hele artikel in reismagazine Onontdekte Plekken. Bestellen kan hier

3651499963?profile=RESIZE_710x